Kurullar

ULUSAL VASKÜLER VE ENDOVASKÜLER
CERRAHİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU

Yönetim Kurulu Başkanı
Prof. Dr. Mustafa Şırlak

Başkan Yardımcısı
Prof. Dr. Dilek Erer

Genel Sekreter
Doç. Dr. Soner Yavaş

Yönetim Kurulu Üyeleri

Prof. Dr. Nevzat Erdil
Prof. Dr. Adil Polat
Doç. Dr. Emrah Uğuz
Doç. Dr. Emrah Oğuz
Doç. Dr. Ünal Aydın
Doç. Dr. Ömer Tanyeli

FLEBOLJİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU

Yönetim Kurulu Başkanı
Prof. Dr. Serdar Bayrak

Başkan Yardımcısı
Prof. Dr. Erdal Aslım

Genel Sekreter
Op. Dr. Aybanu Gökçen

Yönetim Kurulu Üyeleri
Prof. Dr. Alptekin Yasım
Doç. Dr. Adnan Taner Kurdal
Doç. Dr. Suat Doğancı
Doç. Dr. Ali Aycan Kavala